Polityka prywatności

1. Dane udostępniane i sposób ich wykorzystywania

Gospodarstwo Rolne Robert Michalak Pałuczyna 20 88-160 Janikowo, Nr Identyfikacyjny 047058462, NIP 7841421548 ogranicza zbieranie i wykorzystywanie danych Użytkowników do minimum w celu poprawnego wyświetlania i korzystania z Serwisu.

Informacje zawarte w logach systemowych, wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, lub podawane przez Użytkowników, w szczególności dane osobowe są przez Gospodarstwo Rolne Robert Michalak wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych związanych z administracją Serwisu oraz składania i realizacji zamówień. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w innych celach aniżeli wskazane powyżej, z zastrzeżeniem celów dozwolonych przepisami prawa, jest możliwe włącznie po uzyskaniu uprzedniej i wyraźnej zgody Użytkownika.

Jeżeli Użytkownik przekaże dla Gospodarstwa Rolnego Robert Michalak za pośrednictwem Serwisu informacje dotyczące swoich danych osobowych, w szczególności takie jak dane personalne, adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu lub inne informacje identyfikujące, to informacje takie bez uprzedniej i wyraźnej zgody Użytkownika nie będą ujawniane jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na Gospodarstwie Rolnym Robert Michalak z mocy obowiązującego prawa.

Gromadzone informacje o Użytkownikach mogą być przez Gospodarstwo Rolne Robert Michalak przechowywane tak długo, jak jest to uzasadnione z punktu widzenia celów ich zgromadzenia.

Poprzez wysłanie swoich danych w formularzu kontaktowym, formularzu popup lub zapytaniu o ofertę wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Gospodarstwo Rolne Robert Michalak zgodnie z ustawą z dnia 25.05.2018r. o ochronie danych osobowych oraz na otrzymywanie od Gospodarstwa Rolnego Robert Michalak informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Pliki Cookie „Cookies”

Gospodarstwo Rolne Robert Michalak w ramach serwisu korzysta z technologii plików Cookie (dalej „Cookies”). Cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer Gospodarstwa Rolnego Robert Michalak i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Gospodarstwo Rolne Robert Michalak wykorzystuje Cookies wyłącznie do przechowywania danych Użytkownika w celu personalizacji ustawień i wyglądu Serwisu, należytej obsługi procesu zamówień, przechowywania parametrów sesji logowania oraz w celach statystycznych. Użytkownik może określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies w szczególności za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może wyłączyć obsługę Cookies dla Serwisu, przy czym zaleca się włączenie obsługi Cookies w przeglądarce internetowej w celu poprawnego i pełnego korzystania z Serwisu, w tym możliwości składania zamówień.

Gospodarstwo Rolne Robert Michalak nie odpowiada za Cookies pozostawione przez inne serwisy internetowe, w szczególności te, do których prowadzą odsyłacze zamieszczone w Serwisie.

3. Ochrona udostępnionych danych

Gospodarstwo Rolne Robert Michalak przykłada ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników serwisu i nie ujawnia ani nie sprzedaje danych osobowych użytkowników żadnym podmiotom zewnętrznym, niezaangażowanym z obsługę Serwisu.

Gospodarstwo Rolne Robert Michalak, jako administrator zbioru danych użytkowników dba także o bezpieczeństwo, zbioru, zgodnie ze standardami wyznaczonymi w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Stosowane przez Gospodarstwo Rolne Robert Michalak procedury zapewnienia bezpieczeństwa danych skutecznie chronią dane przed jakąkolwiek ingerencją osób trzecich.

Gospodarstwo Rolne Robert Michalak podejmuje również niezbędne środki mające na celu ochronę baz danych zawierających zbiory danych osobowych poprzez wewnętrzne ograniczenie dostępu do baz. Tylko wąskie grono uprawnionych osób spośród działających na rzecz Gospodarstwa Rolnego Robert Michalak ma wgląd w dane osobowe Użytkowników serwisu.

Jeżeli do ochrony konta Użytkownika jest wykorzystywane hasło, zachowanie poufności tego hasła należy do obowiązków Użytkownika. Gospodarstwo Rolne Robert Michalak nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie przez osobę trzecią dostępu do danych osobowych użytkownika za pomocą tego hasła udostępnionego w jakikolwiek sposób przez Użytkownika.

4. Możliwość edycji danych

Gospodarstwo Rolne Robert Michalak zapewnia Użytkownikom serwisu możliwość wglądu i modyfikacji podanych wcześniej danych. Uzupełnienia, sprostowania lub uaktualnianie swoich danych osobowych Użytkownicy mogą dokonać w panelu strefy klienta.

5. Kontakt

W razie pytań dotyczących zasad zachowania poufności oraz sposobu postępowania z danymi Użytkowników Serwisu, prosimy o kontakt na adres e-mail: szkolkakrzewow@op.pl

X